Privacyverklaring van toleadoo GmbH

Beste gebruiker,

Deze prijsvraag wordt georganiseerd door toleadoo GmbH. Wij, van toleadoo GmbH (hierna "ons" of "wij" of "toleadoo" genoemd), geven om uw privacy en in deze privacyverklaring willen we ervoor zorgen dat u alle nodige informatie over uw gegevens ontvangt over uw privacy volgens de EU General Data Protection Regulation (GDPR), inclusief details over:

Als u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens of interesse hebt om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons op elk moment bereiken, per post of per e-mail rechtstreeks aan onze functionarissen voor gegevensbescherming:

toleadoo GmbH
Am Unisys-Park 1
65843 Sulzbach im Taunus
Duitsland
info [at] toleadoo.com
privacy [at] toleadoo.com

Vertegenwoordigd door algemeen directeur: Jürgen Böttcher


 1. Hoe we de informatie verzamelen:

Wij verzamelen, gebruiken en verwerken onder meer persoonsgegevens die u in het kader van onze relatie verstrekt, zoals:

 1. Welke informatie we verzamelen, gebruiken en verwerken:

Over het algemeen zijn de soorten persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt en verwerkt:

 1. Hoe de informatie wordt gebruikt:

Alle informatie die ons ter beschikking wordt gesteld, wordt gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:

We behouden ons het recht voor om de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld voor een van de voorgaande doeleinden, inclusief alle andere doeleinden die consistent zijn met het oorspronkelijke doel of die zijn toegestaan of voorgeschreven door de wet (bijvoorbeeld rapportageverplichtingen), verder te verwerken.

 1. Wat is onze wettelijke basis en voor welke doeleinden we uw gegevens zullen gebruiken:

Onze wettelijke basis voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van de informatie in overeenstemming met de bepalingen van de AVG zijn, tenminste, op een van de volgende rechtsgrondslagen, vermeld in een tabelformaat:

Doel/activiteit Type gegevens Wettige basis voor verwerking
Om de prijsvraag uit te voeren waarvoor u zich op onze pagina hebt aangemeld. (a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(a) Uitvoering van een contract met u
Om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van onze laatste updates:
(a) U informeren over wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden of onze Privacyverklaring
(b) U informeren indien u de winnaar bent
(c) Contact met u opnemen in reactie op een contactverzoek
(a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzaak voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om onze diensten te ondersteunen en problemen op te lossen en om op uw vragen te reageren (a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(a) Noodzaak voor onze legitieme belangen:
 • voor het runnen van ons bedrijf
 • levering van administratie- en IT-diensten
 • sécurité du réseau
 • prévention des fraudes
 • activités liées à une réorganisation d’entreprise ou à une restructuration du groupe
Om onze diensten te ondersteunen en problemen op te lossen en om op uw vragen te reageren (a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(a) Noodzaak voor onze legitieme belangen:
 • voor het runnen van ons bedrijf
 • levering van administratie- en IT-diensten
 • netwerkveiligheid
 • om fraude te voorkomen
 • in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering
Om onderzoek uit te voeren of analyses uit te voeren om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften en interesses (a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Interessegegevens
(d) Technische gegevens
(a) Noodzaak voor onze legitieme belangen:
 • om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken
 • om producten/diensten te ontwikkelen
 • om soorten klanten te definiëren voor onze producten en diensten
 • om onze website actueel en relevant te houden
Om u te informeren over onze andere websites en diensten via e-mail, pushnotificatie, post, telefoon en/of sms (a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Interessegegevens
(d) Technische gegevens
(a) Noodzaak voor onze legitieme belangen:
 • om onze producten/diensten te ontwikkelen
 • om ons bedrijf te laten groeien

(b) Toestemming
Om u te informeren over aanbiedingen en mogelijkheden van onze partners via e-mail, push notificatie, mail, telefoon en/of sms (a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Technische gegevens
(a) Toestemming
Om schendingen te onderzoeken en ons beleid af te dwingen, en zoals vereist door wet, regelgeving of andere overheidsinstanties (a) Persoonlijke gegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Technische gegevens
(a) Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 1. Waar de informatie wordt opgeslagen en voor hoe lang:

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op grond van de volgende aspecten:

 1. Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen:

Wij nemen de nodige voorzorgen – administratief, organisatorisch, technisch en fysiek – om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde verzending, ongeoorloofde wijziging en vernietiging. Dit betekent dat uw gegevens worden beschermd door middel van toegangscontroles (veilig geplaatste servers, waartoe alleen toegang wordt verleend volgens gedefinieerde veiligheidsprocedures), toegangscontroles (128-bits gecodeerde gegevensoverdracht, individueel wachtwoord, menu- en werknemersautorisatie, actuele virussoftware), toegangscontroles (individuele toegangsautorisatie van werknemers via persoonlijke accounts, identificatie- en authenticatievereisten), openbaarmakingscontroles (constant toezicht en begeleiding van geautoriseerd personeel, geen lokale opslag van gegevens, registratie van alle gegevensexport en -transmissie), invoercontroles (account gerelateerd auditing, tijdstempel en hostregistratie), taakaudits (constant toezicht door managers en gegevensbeschermingsfunctionarissen, transparante contractstructuur met betrekking tot de bepalingen van § 62 van de Duitse federale gegevensbeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en Art. 28 AVG in coördinatie met management en functionarissen voor gegevensbescherming) en beschikbaarheidscontroles (algemene beveiligingsprocedures van de host [UPS, halongassystemen, enz.], back-up streaming naar andere algemene beveiligingsprocedures [bijv. UPS, halongassystemen, etc.], back-up streaming naar andere locaties [met alle veiligheidsmaatregelen, zie toegangscontrole] nachtelijke mirroring op twee harde schijven, virusbeschermingsprogramma). Ondanks deze voorzorgsmaatregelen en vanwege de onveilige aard van internet, kunnen we de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Elke overdracht van uw gegevens naar onze website is daarom op eigen risico.

 1. Over welke gegevensbeschermingsrechten beschikt u:

Volgens de bepalingen van de AVG heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Recht op bezwaar (art. 21, GDPR): u hebt het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zonder enige formele vereisten, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien een dergelijke verwerking in het algemeen belang is of de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf of een derde nastreeft . U hebt daarnaast het recht om zonder enige formele vereisten bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (bijv. als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel stopzetten).

U dient alle verzoeken die hier worden vermeld bij voorkeur schriftelijk in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming, die het contactpunt is voor andere gegevensbeschermingskwesties.

Als u gebruik wilt maken van een van de bovenstaande rechten in deze sectie, neem dan contact met ons op via , Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach im Taunus, Duitsland, of door een e-mail te sturen naar: privacy@toleadoo.com

Ten slotte hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instantie voor – de functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaat Hessen, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postbus 31 63, 65021 Wiesbaden, Duitsland – of met een andere regelgevende instantie.

 1. Gebruiksgegevens en cookies

U kunt onze internetpagina's bekijken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij het bezoek van onze pagina's worden echter bepaalde technische gegevens gegenereerd, die bekend zijn onder de naam "gebruiksgegevens". Bovendien kunnen wij één of meer cookies gebruiken en in sommige gevallen plug-ins van sociale media opnemen. De onderstaande tekst is ook bedoeld om u hierover informatie te verstrekken.

Gebruiksgegevens:

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, zijn de enige informatie-items die wij standaard opslaan de website via dewelke u onze pagina heeft bereikt, de naam van uw internetserviceprovider, welke webpagina's u heeft bezocht tijdens onze aanwezigheid op het internet, en de datum en duur van uw bezoek. De verkregen gegevens zijn volledig anoniem.

Om veiligheidsredenen worden ook uw IP-adres en een tijdsaanduiding opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden. Het IP-adres is een machinegerelateerde code die informatie verstrekt over de computer- of internetgateway die wordt gebruikt voor toegang tot het internet bij het online ophalen. Een tijdsaanduiding is een waarde in een welbepaald formaat die een bepaald tijdstip toekent aan een gebeurtenis (bijvoorbeeld verzenden of ontvangen van een bericht, wijziging van gegevens enz.). Het doel van een tijdsaanduiding is mensen of computers duidelijk maken wanneer er zich gebeurtenissen hebben voorgedaan.

Plug-ins voor sociale media

In enkele zones van onze webpagina's nemen wij “plug-ins van sociale media” op (ook vaak bekend als “knoppen van sociale media”). Dit soort plug-ins zijn aangeduid op onze pagina's met knoppen (vandaar de term “knoppen”), die ieder via de overeenkomstige kleuren en symbolen de provider van de plug-in tonen. Als u klikt op deze knoppen kunt u dingen doen, zoals op de sociale netwerken die u gebruikt uw vrienden op de hoogte brengen dat u één van onze pagina's leuk vindt, of een link naar een website delen met andere internetgebruikers, afhankelijk van de knop

Als u aan het surfen bent op onze website en één van onze webpagina's met een plug-in van sociale media opent, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van de leverancier van de plug-in, en kan de plug-in van deze servers worden gedownload. Tijdens het proces kan de aanbieder van de plug-in op de hoogte worden gebracht dat de relevante webpagina is geopend via onze website.

Als u een gebruikersaccount heeft waarvan één of meerdere sociale netwerken worden beheerd door de aanbieders van de plug-ins, en als u bent ingelogd op de netwerk(en) in kwestie terwijl u op één van onze webpagina's bent die één of meer plug-ins van sociale media bevat van de aanbieder(s) in kwestie, kan de toegang tot die pagina wellicht ook worden gekoppeld aan uw bestaand(e) gebruikersprofiel(en) met de aanbieder(s) in kwestie. Als u nadien klikt op ingebouwde plug-ins en inlogt op één of meer van de netwerken (of als u al bent ingelogd), wordt de gedeelde of “aanbevolen” informatie gewoonlijk in een verkorte vorm gepost in uw profiel. Zo kan de aanbieder van het netwerk wellicht verdere gebruiksgegevens ophalen en opslaan. Op die manier kunnen de aanbieders van de netwerken gebruikersprofielen opstellen die meer informatie bevatten dan alleen maar wat u zelf rechtstreeks en actief heeft bekendgemaakt op het netwerk. Zie het privacybeleid van de aanbieders van de plug-ins voor meer informatie over de verzameling en verwerking van gegevens.

Cookies

Wij gebruiken zogenoemde cookies als onderdeel van onze internetpagina's. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf, en waarin specifieke informatie is opgeslagen die kan worden opgehaald door de server die de cookie op uw computer heeft geïnstalleerd. De gebruikte cookies kunnen “sessie”-cookies zijn, die automatisch worden gewist zodra u het browservenster sluit, en/of cookies die geldig zijn voor een langere periode.

Daarnaast plaatst onze partner AppNexus cookies (klik hier voor meer informatie) die op maat gemaakte aanbiedingen mogelijk maken, bijvoorbeeld door zogenoemde banners te tonen, ook op andere websites waar de AppNexus technologie wordt gebruikt.

De informatie opgeslagen in cookies heeft wellicht betrekking op de login (uw bezoek, als u inlogt), de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze site, het cookienummer en de URL van de website via dewelke u onze site heeft bereikt.

Door het gebruik van cookies kunnen wij de functionaliteit van onze websites garanderen en deze continu verbeteren.

Daarnaast helpen cookies ons en onze partner u te herkennen en zo kunne we onze aanbiedingen optimaal aanpassen aan uw individuele behoeften en wensen en u dus de meest relevante informatie tonen, ook op andere websites waar onze partner actief is. Tot slot maken cookies maken het ook mogelijk om de statistische frequentie te registreren van het ophalen van de verschillende pagina's van onze aanwezigheid op het internet en van de algemene navigatie.

Als u het gebruik van cookies echter wenst te verhinderen – zonder dat dit een invloed heeft op de prestaties van onze prijstrekking of op andere aanbiedingen die door ons hieraan gekoppeld zijn – dient u uw browserinstellingen hiervoor in te stellen alvorens onze pagina's te gebruiken. U kunt verhinderen dat nieuwe cookies worden aanvaard en worden opgeslagen in deze instellingen. Raadpleeg de helppagina's van uw browser of neem contact op met de maker of aanbieder van de browser voor meer informatie.

Push-notificaties

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van om zogenoemde push-notificaties. Hiervoor gebruiken we het aanbod "CleverPush", dat wordt beheerd door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").

Via onze push-notificaties ontvangt u regelmatig informatie over Producten of diensten.

Om u aan te melden voor de push-notificaties, moet u de toegankelijkheid van uw browser of eindapparaat voor het ontvangen van notificaties bevestigen. Dit proces wordt door CleverPush gedocumenteerd en opgeslagen. Hiervoor worden het tijdstip van aanmelding en een push-token of apparaat-ID opgeslagen. Deze gegevens worden, enerzijds, gebruikt om u de push-notificaties te kunnen toezenden en, anderzijds, als bewijs van uw aanmelding. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en daarmee Artikel 6, lid 1 (a) AVG.

Daarnaast worden onze push-notificaties door CleverPush ook statistisch geëvalueerd. Op die manier kan CleverPush herkennen, of en wanneer onze push-notificaties zijn getoond en aangeklikt. Dat biedt ons de mogelijkheid om te bepalen, welke push-notificaties interessant zijn voor de ontvangers, zodat we toekomstige berichten kunnen afstemmen op de veronderstelde interesses van alle ontvangers en zo de interesse in ons aanbod kunnen vergroten. Verder slaan we, naast het push-token of het apparaat-ID, ook de thematische focus van de app op, waarop de push-notificaties werden geactiveerd (bijv. zakelijk, sport, enz.). We gebruiken deze informatie ook om push-notificaties naar de betreffende abonnees te sturen, waarvoor ze vermoedelijk van belang zijn. De wettelijke basis voor de verwerking is Artikel 6, lid 1 (f) AVG. Een push-token of apparaat-ID wordt alleen aan een specifieke persoon toegewezen, als we daartoe wettelijk verplicht zijn, om ons tegen ons gerichte claims te verdedigen, als dit als bewijsmiddel nodig is, en voor eventuele vervolging van juridische overtredingen.

Uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens om onze push-notificaties te ontvangen kunt u op elk gewenst moment, met effect voor de toekomst, intrekken. Bovendien kunt u, zoals hierboven beschreven, op basis van Artikel 6, lid 1 (f), op elk moment het gebruik van uw persoonsgegevens betwisten. Trekt u voor dit doel a.u.b. uw toestemming in. U kunt uw toestemming intrekken via de daarvoor bedoelde instelling voor het ontvangen van push-notificaties in de instellingen van uw apparaat of browser.

Uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet langer meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden dus bewaard, zolang het abonnement op onze push-notificaties actief is.

Het gehele proces wordt in detail uitgelegd onder de volgende link: cleverpush FAQ

Om het ophalen van inhoud (bijv. afbeeldingen) te versnellen en om zich te verdedigen tegen aanvallen, maakt CleverPush, in het kader van een orderverwerking op basis van de standaard contractbepalingen, gebruik van de diensten van cloudflare.com, een dienstverlening van Cloudflare, Inc..

CleverPush bewaart op de Cloudflare-servers geen data die persoonsgegevens bevatten, maar alleen algemene inhoud, zoals teksten of afbeeldingen. Bij het openen van deze inhoud, maakt het apparaat dat u gebruikt een verbinding met Cloudflare en wordt het IP-adres van dat apparaat verwerkt.

 1. Cookies verwijderen

Als gebruiker kunt u altijd zelf bepalen welke cookies, inclusief die voor de pushmeldingen, u wilt accepteren of verwijderen. De individuele instellingen daarvoor kunnen rechtstreeks in de instellingen van uw internetbrowser worden geconfigureerd. Neem voor meer informatie contact op met de provider van uw internetbrowser.

 1. Minderjarigen

Deze site, inclusief het gegevensbeschermings- en privacybeleid en de algemene bedrijfsvoorwaarden, is niet bedoeld voor minderjarigen. Persoonsgegevens van minderjarigen worden niet bewust verzameld, gebruikt en/of bekendgemaakt.